Okumak, tahlil etmek, çıkacak sesi berkitmek.

Haziran 2018

Bilindiği üzere ilk çağın en önemli filozoflarından olan Platon'a göre asıl olan, içinde yaşadığımız dünya değildir. Gördüklerimiz, dokunduklarımız ve hatta ruhumuzu kapsayan bedenimiz bile gerçek değildir. Platon'un felsefesinde iki dünya vardır; gölgeler ve idealar. Bu da Platon'un düalist bir yapısı olduğunu düşünmeye iter bizi. Gölgeler

          Hatırlıyorum, zaten unutmam için Alzheimer olmam gerek. Fırtınalı bir kış gecesiydi. O kadar ki, karşı komşunun çatısından savrulan parçaları, mutfak penceresinden endişe dolu gözlerle izliyorduk. O zamanlar doğalgaz peteklerini, arada bir sokağımıza uğrayan çingenelerin müzik aleti sandığımızdan, bütün odaların eşit sıcaklıkta olduğu evlerden bihaberdik ve

          "Sevdiği birinin kendisinden nefret ediyor olduğunu kavrayan bir kimse nefret ile sevgi arasında beynamaz kalır. Çünkü bir nefretin hedefi olduğunu düşündükçe, karşılığında düşmanından nefret etmeye yönlendirilmiştir; ancak varsayımımız icabı, onu yine de seviyordur. Dolayısıyla bu kişi sevgiyle nefret arasında gidip gelecektir

https://youtu.be/4KVY2xNDzvE En çok da rubaileri ile bilinen, 11. yüzyılda yaşamış İranlı şair Ömer Hayyam aynı zamanda matematikçi, filozof ve gökbilimcidir. Cebir ve geometri alanlarında da eserleri olan Hayyam, hiperbolik cebir denklemlerinin geometrik ispatını yapan, binom açılımını kullanan ilk bilim adamıdır. Bilinmeyen sayının, x’ in mucididir. Pascal’a

          Göğün anlamını çizen şairler öldürüldü. Bir bir fahişe kahkahalarına gömüldüler hem de. Hem de en rezili, aymazı; en kendini bilmezi boğdu bizimkileri. Bizimkiler dediğime bakmayın, hiçbir kente ait, kimseden olamayanlar onlar. Onlar, kendilerine ait bir çoğul eki olduğundan bile bihaber,  suçun ve günahın mor dumanlar

Birinci seviye 1) Felsefeye Giriş (En az üç adet felsefeye giriş kitabı. ) 2) Descartes'in: Felsefenin İlkeleri Metot Üzerine Konuşma 3) Kavramlar: S.Hayri Bolay, Felsefi Doktrinler Sözlüğü Bedia Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü 4) Üfojlter Kxanz, Antik Felsefe 5) Platon: Sokrates'in Savunması Parmenides Sofist Phaidon Theaitetos 6) Aristoteles: Metafizik

Hayatta Ne Varsa Bizde de O Var           Edebiyât-ı Cedide ile ilk tanıştığım yıllarda ayaklarımın güdük kaldığını, başımın tavana değdiğini gördüm. Baktığımla görmeye çalıştığım arasında tavanarası kadar bir boşluk vardı bunu anlamıştım. İnsan hafızasının ufuk çizgisine doğru bırakılan gemiler gibi denizaşırı memleketlerden önce girmesi gerektiği sığ suları