Okumak, tahlil etmek, çıkacak sesi berkitmek.
 

Felsefe | Okuma Listesi #1

Birinci seviye

1) Felsefeye Giriş
(En az üç adet felsefeye giriş kitabı. )

2) Descartes’in:

 • Felsefenin İlkeleri
 • Metot Üzerine Konuşma

3) Kavramlar:

 • S.Hayri Bolay, Felsefi Doktrinler Sözlüğü
 • Bedia Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü
 • Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü

4) Üfojlter Kxanz, Antik Felsefe

5) Platon:

 • Sokrates’in Savunması
 • Parmenides
 • Sofist
 • Phaidon
 • Theaitetos

6) Aristoteles:

 • Metafizik
 • Nikomakhos’a Etik
 • Ruha Dair

7) Ernst Von Aster, İlkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi

Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefesi Tarihi

Kamuran Birand, İlkçağ Felsefesi Tarihi

Ahmet Cevizci, İlkçağ Felsefesi Tarihi

8) Necati Öner, Felsefe Yolunda Düşünceler

9) S.Hayri Bolay, Aristo ile Gazali Metafiziğinin     Karşılaştırılması

10) Ahmet Cevizci, Ortaçağ Felsefesi Tarihi

 • B.Çotuksökerı- S.Babür, Ortaçağ Felsefesi

11) Fr.Nietzsche, Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe

İkinci Seviye

17. Yüzyıl Felsefesi

1) Descartes:

 • Metafizik Düşünceler
 • Aklın İdaresi İçin Kurallar
 • Ruhun İhtirasları
 • Metafizik Düşünceler

2) Hobbes, Leviathan

3) Spinoza, Etika

4) Malebranche:

 • Hakikatin Araştırılması
 • Metafizik ve Din Üzerine Düşünceler

5) Leibniz:

 • İman ile Aklın Uygunluğu
 • Monadoloji

6) Pascal, Düşünceler

18. Yüzyıl Felsefesi

1) J.Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme

2) Berkeley:

 • Hylas ile Philonous Arasında Üç Konuşma
 • İnsan Bilgisinin İlkeleri

3) Mustafa Açıkgöz, Berkeley ve Immateryalist Metafiziği

4) D.Hume:

 • İnsan Zihni
 • Din Üstüne

5) J J.Rousseau:  

 • Toplum Sözleşmesi
 • Emile

6) Voltaire, Felsefe Sözlüğü I-II

7) Diderot:

 • Söyleşiler
 • Körler Hakkında Mektup

8) La Mettrie, Makine İnsan

9) Condillac, Duyumlar Üzerine İnceleme

10) Montesquieu,

 • İran Mektupları
 • Kanunların Ruhu

 

Üçüncü Seviye

1)  Kant:

 • Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi
 • Saf Aklın Tenkidi
 • Pratik Aklın Tenkidi
 • Prologomena

2) Heimsoeth, Kant Felsefesi

3) D. Özlem, Kant’in Hayatı ve Öğretisi

4) Hegel:

 • Tarihte Akıl
 • Hukuk Felsefesinin İlkeleri

5)  W.Stage, Hegel Üzerine

6) Tülin Bumin, Hegel

7) Ö. N. Soykan, Schelling’de Kuram, Eylem Bağı

8) Schopenhauer, Aforizmalar

9) K. Marx, 44 El Yazmaları

10) A. Comte, Pozitivizm İlmihali

11) M. Korlaelçi, Pozitivizmin Türkiye’ye Girişi

12) S. Mill:

 • Hürriyet
 • Faydacılık

13) Fr. Nietzsche:

 • Deccal
 • Ahlakın Soykütüğü
 • Zerdüşt Böyle Buyurdu
 • Ecco Homo
 • Diğer Eserleri

14) W. Dilthey, Tin Bilimlerine Giriş

Dördüncü Seviye

1) E. Husserl:

 • Kesin Bilim Olarak Felsefe
 • Avrupa Krizi ve Felsefe

2) M. Scheler, İnsanın Kozmozdaki Yeri

3) E. Mach, Bilgi ve Hata

4) M. Schilik, İlim ve Felsefe

5) A. Ayer; Dil, Doğruluk, Mantık

6) Kierkegaard:

 • Baştan Çıkancmın Günlüğü
 • Korku ve Titreme
 • Ümitsizlik ve Kader

7) K. Jaspers:

 • Felsefeye Giriş
 • Felsefe Nedir?

8) J.P.Sartre:

 • Egzistansiyalizm Bir Hümanızma mıdır?
 • Yöntem Araştırmaları
 • Kelimeler

9) A. Camus:

 • Başkaldıran İnsan
 • Yabancı

10) M.C. Muşta, G.Marcel’in Varoluşçuluğu

11) M. Heidegger, Metafizik Nedir?

12) B. Russell, Sorgulayan Denemeler

13) H. Bergson:

 • Yaratıcı Tekâmül
 • Şuurun Doğrudan Doğruya Verileri
Etiketler
Paylaş
Yazar:

Hacettepe Üniversitesi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Yazar, çizer, okur.

Yorum Yapılmamış

Yorum Yazın