Okumak, tahlil etmek, çıkacak sesi berkitmek.
Ana SayfaAlt Kategori "Okuma Listeleri"

Okuma Listeleri Kategorisi

Birinci seviye 1) Felsefeye Giriş (En az üç adet felsefeye giriş kitabı. ) 2) Descartes'in: Felsefenin İlkeleri Metot Üzerine Konuşma 3) Kavramlar: S.Hayri Bolay, Felsefi Doktrinler Sözlüğü Bedia Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü 4) Üfojlter Kxanz, Antik Felsefe 5) Platon: Sokrates'in Savunması Parmenides Sofist Phaidon Theaitetos 6) Aristoteles: Metafizik